ΝΑΚΑΤ

Κατασκευή αποθηκών ετοίμων προϊόντων σιδήρου, Σιδενόρ Α.Ε.